Prostorni planovi na snazi

19/04/2013

UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Preuzmite dokumentaciju za URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE u PDF-u Korištenje i namjena površina Korištenje i namjena površina M (.PDF) Korištenje i namjena površina V […]
19/04/2013

UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)

Korištenje i namjena površina 1_koristenje_i_namjena_povrsina   Promet (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža) promet   Javne telekomunikacije i energetski sustav  (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna […]
Skip to content