GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Poljoprivredno zemljište

07.09.2022.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35 i 36/2 u k.o Radosavci

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35 i 36/2 u […]
24.08.2022.

Odluka o prihvatu ponude za kupnju k.č.br. 198/1 i 198/2 u k.o Radosavci

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o prihvatu ponude za kupnju k.č.br. 198/1 i 198/2 u k.o Radosavci
29.06.2022.

Odluka o prihvatu ponude za kupnju k.č.br. 1775/1 u k.o P. Slatina

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o prihvatu ponude za kupnju k.č.br. 1775/1 u k.o P. Slatina.
09.06.2022.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35, 36/2, 198/1 i 198/2 u k.o. Radosavci

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 35, 36/2, 198/1 i […]
09.06.2022.

Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 1775/1 u k.o. Podravska Slatina

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 1775/1 u k.o Podravska […]
29.09.2021.

Obavijest o prodaji k.č.br. 374 i 377 u k.o. Ivanbrijeg

Grad Slatina prodao je u postupku javnog natječaja sljedeće poljoprivredno zemljište u vlasništvu Grada Slatine: k.č.br. 374 u k.o. Ivanbrijeg, upisanu u zk.ul.br. 73 kao […]