O SLATINI

Dan Grada Slatine

Gradsko vijeće Grada Slatine na svojoj 22. sjednici održanoj 26. veljače 2008. godine donijelo je Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Grada Slatine kojom se za Dan Grada Slatine određuje 01. rujna kojim se obilježava prvi pisani spomen imena Slatine temeljem povijesnog dokumenta od

1. rujna 1297. godine.

U pisanom se dokumentu grad Slatina spominje po prvi put u ispravi zagrebačkog biskupa Mihovila izdanoj 1. rujna 1297. godine u Požegi. Ime grada napisano je u inačici

Zalathnuk.

Slatina je u to vrijeme bila dobro Zagrebačke biskupije u sastavu Arhiđakonata Vaška.