Prostorni planovi – arhiva

17.02.2022.

III. izmjene i dopune UPU Slatina

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Službeni glasnik Grada Slatine, broj 2/22 III. IID UPU SLATINA  – TEKST 0. OBUHVAT IZMJENA I […]
27.04.2015.

I. izmjene i dopune PPUG Slatina

Službeni glasnik 1/15 IID PPUG SLATINA KNJIGA 1 IID PPUG SLATINA KNJIGA 2 0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA – model 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – model […]
27.04.2015.

II. izmjene i dopune UPU Slatina

Službeni glasnik 1/15 IID UPU-A SLATINA -KNJIGA 1 IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2 0_pl_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA 1_pl_KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2A_pl_PROMET 2B_pl_POŠTA I ELEKTRONIČKE […]
27.04.2015.

UPU Lipik plan

Službeni glasnik 1/15 Tekst 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.A PROMET I EL.KOMUNIKACIJE 2.B ELEKTROENERGETIKA, JAVNA RASVJETA I PLINOOP 2.C VODOOPSKRBA I ODVODNJA 3. UVJETI […]
08.12.2014.

Obavijest o javnoj raspravi – UPU Lipik

Obavijest o javnoj raspravi – UPU Lipik, 3.12.2014 Tekst -PRIJEDLOG 1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2.A PROMET I EL.KOMUNIKACIJE 2.B ELEKTROENERGETIKA, JAVNA RASVJETA I PLINOOP 2.C […]
08.12.2014.

Obavijest o javnoj raspravi – II. izmjene UPU Slatina

Obavijest o javnoj raspravi – II. izmjene UPU Slatina, 3.12.2014 IID UPU-A SLATINA -KNJIGA 1 IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2 0_p_PREGLEDNA KARTA IZMJENA I DOPUNA-PRAVI 1_p_KORIŠTENJE […]
Skip to content