Financijski izvještaji

17/11/2020

Nacrt Proračuna 2021. sa Projekcijama 2022. i 2023. godine

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Nacrt Proračuna 2021. sa Projekcijama 2022. i 2023. godine (.pdf)
07/08/2020

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Slatine za 2019. godinu (.pdf)
24/02/2020

Godišnji financijski izvještaj Grada Slatine za 2019. godinu, razina 22

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Godišnji financijski izvještaj Grada Slatine za 2019. godinu, razina 22 (.pdf) Godišnji financijski izvještaj Grada Slatine za 2019. godinu, […]
16/12/2019

Proračun Grada Slatine za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Proračun Grada Slatine za 2020. i Projekcije za 2021. i 2022. godinu (.pdf)
16/12/2019

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slatine za 2020. godinu (.pdf)
16/12/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. godinu

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slatine za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021. godinu (.pdf)
Skip to content