PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19/04/2013
EKO PARK SLATINA
19/04/2013

PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Preuzmite dokumentaciju za PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE u PDF-u

Na ovom dijelu  stranice nalaze se i datoteke velikog formata. Preporueamo da prije otvaranja pojedine datoteke imate na umu da se datoteke razlieite kvalitete prikaza otvaraju za približno: slika 800×600 cca za 2 sekunde, PDF datoteka za pregled cca 2 MB za15 sekundi a PDF datoteka visoke rezolucije 10 MB za cca 60 sekundi.

Korištenje i namjena površina

1koristenjeinamjenapovrsina

1koristenjeinamjenapovrsina

1koristenjeinamjenapovrsina_m

 

Infrastrukturni sustavi

2infrastrukturnisustavi

2infrastrukturnisustavi

2infrastrukturnisustavi_m

 

Prometni sustav

21prometnisustav

21prometnisustav

21prometnisustav_m

 

Telekomunikacijski sustav

22telekomunikacijskisustav

22telekomunikacijskisustav

22telekomunikacijskisustav_m

 

Energetski sustav

23energetskisustav

23energetskisustav

23energetskisustav_m

 

Vodnogospodarski sustav

24vodnogospodarskisustav

24vodnogospodarskisustav

24vodnogospodarskisustav_m

 

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

3uvjetizakoristenje

3uvjetizakoristenje_m