UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19.04.2013.
EKO PARK SLATINA
19.04.2013.

PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Na ovom dijelu  stranice nalaze se i datoteke velikog formata. Preporueamo da prije otvaranja pojedine datoteke imate na umu da se datoteke razlieite kvalitete prikaza otvaraju za približno: slika 800×600 cca za 2 sekunde, PDF datoteka za pregled cca 2 MB za15 sekundi a PDF datoteka visoke rezolucije 10 MB za cca 60 sekundi.

Korištenje i namjena površina

1koristenjeinamjenapovrsina

 

Infrastrukturni sustavi

2infrastrukturnisustavi

 

Prometni sustav

21prometnisustav

 

Telekomunikacijski sustav

22telekomunikacijskisustav

 

Energetski sustav

23energetskisustav

 

Vodnogospodarski sustav

24vodnogospodarskisustav

 

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Skip to content