UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19.04.2013.
EKO PARK SLATINA
19.04.2013.
UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19.04.2013.
EKO PARK SLATINA
19.04.2013.

PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Na ovom dijelu  stranice nalaze se i datoteke velikog formata. Preporueamo da prije otvaranja pojedine datoteke imate na umu da se datoteke razlieite kvalitete prikaza otvaraju za približno: slika 800×600 cca za 2 sekunde, PDF datoteka za pregled cca 2 MB za15 sekundi a PDF datoteka visoke rezolucije 10 MB za cca 60 sekundi.

Korištenje i namjena površina

1koristenjeinamjenapovrsina

 

Infrastrukturni sustavi

2infrastrukturnisustavi

 

Prometni sustav

21prometnisustav

 

Telekomunikacijski sustav

22telekomunikacijskisustav

 

Energetski sustav

23energetskisustav

 

Vodnogospodarski sustav

24vodnogospodarskisustav

 

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

Skip to content