Natječaji – Građevinsko zemljište

13/02/2020

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)
Skip to content