GRADSKA UPRAVA

Javna rasprava

31.01.2023.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – Ul. Kreminac, Jakova Gotovca i Mirna II

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta – Ul. Kreminac, Jakova Gotovca i Mirna II (.pdf)
11.10.2022.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Ivanbrijeg, Lukavac i Bokane

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste u k.o. Ivanbrijeg, Lukavac i Bokane (.pdf)
09.09.2022.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – NC 082 SPOJNA CESTA IVANBRIJEG – GOLENIĆ

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – NC 082 SPOJNA CESTA IVANBRIJEG – GOLENIĆ
10.06.2022.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja parkova na Šetalištu J. Burgera i Kolodvorskoj ul.

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja parkova na Šetalištu J. Burgera i Kolodvorskoj ul. (.docx)
10.06.2022.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u Ul. G.J.Draškovića u Slatini i Ul. A. Šenoe u G. Miholjcu

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstanih cesta u Ul. G.J.Draškovića u Slatini i Ul. A. Šenoe u G. Miholjcu […]
25.11.2021.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Ul. Mirna I u Slatini

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – Ul. Mirna I u Slatini (.pdf)
14.06.2021.

JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – NC 086 Slatina – Ivanbrijeg

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: JAVNI POZIV u postupku evidentiranja nerazvrstane ceste – NC 086 SLATINA – IVANBRIJEG (.pdf)
09.04.2021.

Izvješće s javne rasprave za Urbanistički plan uređenja Centar Slatina

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće s javne rasprave za Urbanistički plan uređenja Centar Slatina  
24.03.2021.

Izvješće s javne rasprave Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar Slatina

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće s javne rasprave Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Centar Slatina