Prostorni planovi na snazi

24.03.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA GRADA SLATINE – PROČIŠĆENI TEKST

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/22 PROČIŠĆENI TEKST UPU SLATINE – ELABORAT 1. KORIŠTENJE I NAMJENA […]
18.02.2022.

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA CENTAR SLATINA

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Službeni glasnik Grada Slatine, broj 2/22 UPU CENTAR SLATINA – TEKST 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA […]
19.11.2021.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA SLATINE – PROČIŠĆENI TEKST

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Službeni glasnik Grada Slatine, broj 13/21 PROČIŠĆENI TEKST PPUG SLATINE – ELABORAT0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1. […]
21.10.2021.

II. IZMJENE I DOPUNE PPUG SLATINE

DOKUMENT PREUZMITE U .PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Službeni glasnik Grada Slatine, broj 11/21 II. IZMJENE I DOPUNE PPUG SLATINE – TEKST 0.OBUHVAT IZMJENA […]
05.12.2017.

I. izmjene i dopune UPU Slatina

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2A_PROMET 3B_OBLICI KORIŠTENJA 4_NAČIN I UVJETI GRADNJE IID UPU-A SLATINA -KNJIGA 1 IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2 0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1.KORIŠTENJE […]
15.07.2014.

Obavijest o izradi izmjena UPU-a i PPUG-a Slatina

Obavijest o izradi izmjena UPU-a i PPUG-a Slatina, novi postupak
Skip to content