Prostorni planovi na snazi

05/12/2017

I. izmjene i dopune UPU Slatina

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2A_PROMET 3B_OBLICI KORIŠTENJA 4_NAČIN I UVJETI GRADNJE IID UPU-A SLATINA -KNJIGA 1 IID UPU-A SLATINA-KNJIGA 2 0.OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA 1.KORIŠTENJE […]
15/07/2014

Obavijest o izradi izmjena UPU-a i PPUG-a Slatina

Obavijest o izradi izmjena UPU-a i PPUG-a Slatina, novi postupak
14/07/2014

DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SLATINA Izmjene i dopune III

Preuzmite dokumentaciju za DETALJNI PLAN UREĐENJA CENTAR SLATINA IiD III u PDF-u Na ovom dijelu  stranice nalaze se i datoteke velikog formata. Preporučamo da prije […]
06/02/2014

Obavijest o izradi izmjena PPUG -a i UPU-a Slatina te izradi UPU-a Lipik

Obavijest o izradi izmjena PPUG -a i UPU-a Slatina te izradi UPU-a Lipik
19/04/2013

DETALJNI PLAN UREÐENJA KUĆANICA – MEDINCI

Nositelj izrade: GRAD SLATINA Koordinator: VESNA KLEMENT, dipl.ing.građ. Stručni izrađivač: ARHIS d.o.o. SLATINA Direktor: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh. Broj plana: 10/13-DPU Odgovorni voditelj: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh. […]
19/04/2013

PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Preuzmite dokumentaciju za PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE u PDF-u Na ovom dijelu  stranice nalaze se i datoteke velikog formata. Preporueamo da prije otvaranja pojedine […]
Skip to content