Završeno savjetovanje

15/05/2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Strategija upravljanja imovinom Grada Slatine 2019. – 2022.

15/05/2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slatine

15/05/2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Slatine i stjecanju stvarnih i drugih prava u korist Grada Slatine

23/01/2019

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika Grada Slatine koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

07/06/2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Programu mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za razdoblje 2018.-2020. godine

Izvješće o provedenom savjetovanju (.docx) Obrazac prijedloga (.docx)    
07/05/2018

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Slatine

Izvješće o provedenom savjetovanju (PDF)