Projekt EPIcentar Sequoia Slatina

07/05/2020

Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje EPIcentra Sequoia” EV. BROJ: 33/20″

03/04/2020

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave „Opremanje EPIcentar Sequoia”, ev.br. 33/20.

25/03/2020

Izmjena obavijesti o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

20/03/2020

Građevinski radovi se nastavljaju – Projekt EPIcentar Sequoia Slatina teče prema planu

Unatoč pandemiji koronavirusa građevinski radovi se i dalje odvijaju neometano pa tako i u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina koji je trenutačno jedan od najvećih […]
04/03/2020

Radovi na provedbi projekta EPIcentar Sequoia Slatina napreduju predviđenom dinamikom

Jedan od najvećih projekata na području grada Slatine je projekt EPIcentar Sequoia Slatina ukupne vrijednosti 20.748.816 kuna, čiji je nositelj Grad Slatina, a projektni partneri […]
22/01/2020

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave