GRADSKA UPRAVA

Javna priznanja

U cilju odavanja javnog priznanja pravnim i fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zapošljavanju, znanosti, kulturi, športu, socijalnoj skrbi, unapređivanju prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti i poticanju aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad Slatina ustanovljuje javna priznanja pod nazivom:

  1. Povelja o proglašenju počasnog građanina Grada Slatine,
  2. Zlatna plaketa Grada Slatine,
  3. Srebrna plaketa Grada Slatine.

Uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Slatine te kriteriji i postupak njihove dodjele, kao i tijela koja provode postupak i osobe koje uručuju priznanja, utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):

16.07.2021.

J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2021. godine

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada […]
22.04.2020.

J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2020. godine

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada […]
29.05.2019.

JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada […]
02.06.2016.

Javni poziv za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2016. godine

Pozivaju se poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije i druge pravne osobe i organizacije na području Grada […]