GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Građevinsko zemljište

09/06/2022

Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 62 u k.o. Radosavci

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Slatine – k.č.br. 62 u k.o. Radosavci
20/10/2020

Obavijest o prodaji suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. Podravska Slatina

Grad Slatina prodao je u postupku javnog natječaja 2/20 (dvije dvadesetine) suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2, upisane kao ‘dvorište Gudinci’ u zk.ul.broj 6665 u […]
13/02/2020

Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine na k.č.br. 4340/2 u k.o. P.Slatina (Ul. M. Kraljevića)