GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Građevinsko zemljište

15.01.2024.

Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini – k.č.br. 4362/3 u k.o P. Slatina

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o poništenju javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Ul. A. Kovačića u Slatini  – […]