Natječaji za udruge

20.04.2023.

Javni poziv za provedbu Participativnog proračuna za mlade

Dokumentaciju preuzmite klikom na donje poveznice: Javni poziv za provedbu Participativnog proračuna za mlade (.PDF) Odluka o provedbi Participativnog budžetiranja mladih (.PDF) Poziv na prvu […]
19.04.2023.

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
19.04.2023.

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
19.04.2023.

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
19.04.2023.

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
19.04.2023.

Drugi krug natječaja za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
Skip to content