Natječaji za udruge

22/04/2021

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2021. godinu

Odluku možete preuzeti u PDF formatu klikom na poveznicu: Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za […]
22/04/2021

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu

Odluku možete preuzeti u PDF formatu klikom na poveznicu: Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u kulturi za 2021. godinu
22/04/2021

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za 2021. godinu

Odluku možete preuzeti u PDF formatu klikom na poveznicu: Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalne skrbi i […]
22/04/2021

Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Odluku možete preuzeti u PDF formatu klikom na poveznicu: Odluka o odobravanju financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog […]
20/01/2021

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu

Grad Slatina je objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga sredstvima Proračuna Grada Slatine za 2021. godinu.  Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom […]
18/01/2021

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za 2021. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i  postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
Skip to content