O SLATINI

Statut Grada Slatine

Statut Grada Slatine  je najviši pravni akt Grada Slatine, kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Slatine na 3. sjednici održanoj 02. srpnja 2009. godine. Statut Grada Slatine objavljen je u „Službenom glasniku Grada Slatine“ broj 5/09.  od 3. srpnja 2009. godine,  Statutarna odluka  o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine u „Službenom glasniku Grada Slatine“ broj 5/10. od 24. studenog 2010. godine,  Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine u „Službenom glasniku Grada Slatine“ broj 1/13. od 11. veljače 2013. godine. i Statut Grada Slatine (pročišćeni tekst) u “Službenom glasniku Grada Slatine” broj 2/13. od 15. ožujka 2013. godine te Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine u „Službenom glasniku Grada Slatine“ broj 3/18. od 04. lipnja 2018. godine.  

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):