UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)

Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”
19/04/2013
UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19/04/2013

UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)

Korištenje i namjena površina

1_koristenje_i_namjena_povrsina

1_koristenje_i_namjena_povrsina

 

Promet (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

promet

promet

 

Javne telekomunikacije i energetski sustav  (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

telekomunikacije

telekomunikacije

 

Vodoopskrbni sustav  (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

vodoopskrba

vodoopskrba

 

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina

uvjeti_koristenja

uvjeti_koristenja

Oblici korištenja i način gradnje

nacin-gradnje

 

Skip to content