GRAD SLATINA

Javna nabava

15/06/2022

V. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
25/05/2022

Dokumentacija o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje dograđene zgrade jaslica u Slatini” EV. BROJ: 61/22.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Opremanje dograđene zgrade jaslica u Slatini” EV. BROJ: […]
24/05/2022

IV. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: IV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) IV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
03/05/2022

III. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) III. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
11/04/2022

II. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
22/03/2022

I. izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Rekonstrukcija sportskog-rekreacijskog centra Sladojevci” EV. BROJ: 75/22

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Rekonstrukcija sportskog-rekreacijskog centra Sladojevci” EV. BROJ: 75/22. I. […]