GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Poduzetničke zone

11/03/2022

Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 u Slatini

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o poništenju Javnog natječaja za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 u Slatini (.pdf)    
02/03/2022

Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Turbina 2

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Poduzetničkoj zoni Turbina 2 (.pdf)  
27/01/2022

Popis građevinskih parcela u poduzetničkim zonama

DOKUMENT PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Popis građevinskih parcela u poduzetničkim zonama (.xlsx)
05/02/2021

Prodaja građevinske parcele – k.č.br. 1506/29 u PZ Turbina 1 u Slatini: Javna dražba 4. ožujka 2021. godine

Grad Slatina je na svojoj službenoj web stranici objavio oglas u sklopu kojega se oglašava prodaja k.č.br. 1506/29, upisane u zk.ul.br. 6451 u k.o. Podravska […]
22/12/2020

Prodana i sedma građevinska parcela u PZ TURBINA 3

Jučer je u Gradskoj upravi Grada Slatine potpisan Ugovor o  kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3. Ugovor su potpisali slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić […]
14/12/2020

Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina