GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Poduzetničke zone

05/02/2021

Prodaja građevinske parcele – k.č.br. 1506/29 u PZ Turbina 1 u Slatini: Javna dražba 4. ožujka 2021. godine

Grad Slatina je na svojoj službenoj web stranici objavio oglas u sklopu kojega se oglašava prodaja k.č.br. 1506/29, upisane u zk.ul.br. 6451 u k.o. Podravska […]
22/12/2020

Prodana i sedma građevinska parcela u PZ TURBINA 3

Jučer je u Gradskoj upravi Grada Slatine potpisan Ugovor o  kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina 3. Ugovor su potpisali slatinski gradonačelnik Denis Ostrošić […]
14/12/2020

Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina
01/12/2020

Obavijest o prodaji građevinskih parcela u PZ Turbina 3

Grad Slatina prodao je u postupku javnog natječaja, KLASA:  940-02/20-01/1,  URBROJ: 2189/02-04-02/03-20-2 od  3. veljače 2020.  godine,  građevinske parcele u vlasništvu Grada Slatine, smještene  u […]
16/07/2020

Grad Slatina prodao tri čestice u PZ Turbina 3

Nakon provedenog postupka javnog natječaja Grad Slatina i trgovačko društvo RUDA d.o.o. iz Slatine potpisali su Ugovor o kupoprodaji građevinskog zemljišta u Poduzetničkoj zoni Turbina […]
03/02/2020

Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 3

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za prodaju građevinskih parcela u Poduzetničkoj zoni Turbina 3 u Slatini
Skip to content