EKO PARK SLATINA
19/04/2013
Izborna lista za izbor članica/članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Mikleuš
21/04/2013

DETALJNI PLAN UREÐENJA KUĆANICA – MEDINCI

Nositelj izrade:

GRAD SLATINA
Koordinator: VESNA KLEMENT, dipl.ing.građ.
Stručni izrađivač: ARHIS d.o.o. SLATINA
Direktor: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
Broj plana: 10/13-DPU
Odgovorni voditelj: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.
Stručni tim: SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

ŽELJKO LOVREKOVIĆ, dipl.ing.građ.

MIROSLAV KOLESARIĆ, dipl.ing.stroj

MIROSLAV BOBANAC, dipl.ing.el.

dpu kucanica- medinci

1.detaljna namjena povrsina

2.1.plan prometa

2.2.plan vodoopskrbe

2.3.plan odvodnje

2.4.plan elektroenergetske mreze

2.5.plan plinske mreze

2.6.plan telekomunikacijske mreze

3.uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

4.uvjeti gradnje

Skip to content