GRADSKA UPRAVA - NATJEČAJI

Sportske građevine

31.12.2021.

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 31.12.2021.

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 31.12.2021. (.PDF)
31.12.2021.

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 30.12.2021.

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 30.12.2021. (.PDF)
20.12.2021.

Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 17.12.2021.

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Odluka o odabiru najboljeg ponuditelja, 17.12.2021. (.PDF)
17.12.2021.

Natječaj za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Slatine

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Natječaj za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Slatine (.PDF)
06.12.2021.

Javni natječaj za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Slatine

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Javni natječaj za zakup sportskih građevina u vlasništvu Grada Slatine (.PDF)