SOCIJALNA SKRB

Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Slatine

Gradsko vijeće Grada Slatine donijelo je Odluku o donošenju Programa javnih potreba iz područja društvenih djelatnosti za 2019. godinu (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 11/2018. - klikom na poveznicu preuzmite glasnik).

Program javnih potreba u području demografije, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite sastavni je dio Odluke.

Odlukom o načinju pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog komunalnog otpada i bio razgradivog komunalnog otpada  na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 1/2018. i 2/2018.) određeno je da Grad Slatina preuzima obvezu plaćanja cijene obvezne minimalne javne usluge (CMJU) za kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade prema propisima o socijalnoj skrbi, a koji imaju prebivalište na području Grada Slatine.

Gradsko vijeće Grada Slatine 27. ožujka 2014. godine donijelo je Odluku o socijalnoj skrbi na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 1/2014. - poveznica za preuzimanje).

PREUZMITE DOKUMENT (.PDF):