Prostorni planovi u izradi

16/07/2020

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja Centar Slatina

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj izrade objavljuje […]
16/07/2020

Obavijest o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar“, Slatina

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj stavljanja izvan […]
16/07/2020

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Slatine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj izrade objavljuje […]
16/07/2020

Obavijest o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slatine

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, kao Nositelj izrade objavljuje OBAVIJEST […]
Skip to content