GRADSKA UPRAVA

Grad Slatina

Grad Slatina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja sljedećih naselja: Bakić, Bistrica, Donji Meljani, Golenić, Gornji Miholjac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Radosavci, Sladojevci, Sladojevački Lug i Slatina.

Tijela grada Slatine su:

  • izvršno tijelo – gradonačelnik
  • predstavničko tijelo – Gradsko vijeće (ima ukupno 17 članova),

 

GRADONAČELNIK: Denis Ostrošić