UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)
19/04/2013
PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19/04/2013

UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Preuzmite dokumentaciju za URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE u PDF-u

Korištenje i namjena površina

1_koristenje_i_namjena_povrsina

1_koristenje_i_namjena_povrsina_m

1_koristenje_i_namjena_povrsina_v

Promet (prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2a_promet

2a_promet

2a_promet_m

Pošta i telekomunikacije (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2b_posta_i_telekomunikacije

2b_posta_i_telekomunikacije

2b_posta_i_telekomunikacije_m

Elektoenergetika (Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

2C_elektroenergetika

2C_elektroenergetika

2C_elektroenergetika_m

Plinoopskrba (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2D_plinoopskrba

 

 

Vodoopskrba (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2E_vodoopskrba

2E_vodoopskrba

2E_vodoopskrba_m

Odvodnja (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2F_odvodnja

2F_odvodnja

2F_odvodnja_m

Uvjeti koristenja i podrucja primjene posebnih mjera uredjenja i zastite

3a_uvijeti

3a_uvijeti3a_uvijeti

3a_uvijeti_m

Oblici koristenja

3b_oblici

3b_oblici

3b_oblici_m

Način i uvjeti gradnje

4_uvjeti_gradnje

 

 

Inženjersko-geološka karta

inzenjerskogeoloska_karta

inzenjerskogeoloska_karta

inzenjerskogeoloska_karta_m

Izvod iz PPUG Slatina

izvod_iz_ppug_latina

izvod_iz_ppug_latina

izvod_iz_ppug_latina_m

Reljef

reljef

reljef

reljef_m