UPU “Javorica” (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA “JAVORICA” SLATINA)
19.04.2013.
PPUG SLATINA (PROSTORNI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)
19.04.2013.

UPU Slatine (URBANISTIČKI PLAN UREÐENJA GRADA SLATINE)

Korištenje i namjena površina

1_koristenje_i_namjena_povrsina

Promet (prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

2a_promet

Pošta i telekomunikacije (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2b_posta_i_telekomunikacije

Elektroenergetika (Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža)

2C_elektroenergetika

Plinoopskrba (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2D_plinoopskrba

 

 

Vodoopskrba (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2E_vodoopskrba

Odvodnja (Prometna, uliena i komunalna infrastrukturna mreža)

2F_odvodnja

Uvjeti korištenja i područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite

3a_uvijeti

Oblici korištenja

3b_oblici

Način i uvjeti gradnje

4_uvjeti_gradnje

 

 

Inženjersko-geološka karta

inzenjerskogeoloska_karta

Izvod iz PPUG Slatina

izvod_iz_ppug_latina

Reljef

reljef

Skip to content