O SLATINI

Statistički podaci

Grad Slatina je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća područja 15 naselja (stanje 2006.godine), to su: Bakić, Bistrica, Donji Meljani, Golenić, Gornji Miholjac, Ivanbrijeg, Kozice, Lukavac, Markovo, Medinci, Novi Senkovac, Radosavci,  Sladojevački Lug, Sladojevci i Slatina.

 • Ukupna površina:     167 km2
 • Ukupan broj stanovnika:      13.686 ( popis stanovništva 2011.)
 • Gustoća naseljenosti:      82 st/km2
 • Struktura stanovništva:   7.083 žene,  6.603 muškarci
 • Radno sposobno stanovništvo: 9.346
 • Prosječna starost: 40,7

O SLATINI

Broj stanovnika i narodnosni sastav stanovništva

Broj stanovnika po naseljima:

 • Bakić                       537
 • Bistrica                    165
 • Donji Meljani          259
 • Golenić                     22
 • Gornji Miholjac      304
 • Ivan Brijeg               30
 • Kozice                    511
 • Lukavac                   99
 • Markovo                131
 • Medinci                  200
 • Novi Senkovac       301
 • Radosavci                99
 • Sladojevački Lug     90
 • Sladojevci              730
 • Slatina                10.208

Narodnosni sastav stanovništva:

 • Hrvati           88,35%
 • Ostali            0,12%
 • Srbi               9,16%
 • Albanci         0,34%
 • Slovenci        0,07%
 • Bošnjaci        0,11%
 • Mađari          0,20%
 • Romi             0,01%
 • Makedonci    0,03%
 • Crnogorci      0,18%
 • Nijemci         0,02%
 • Rusini            0,02%
 • Slovaci          0,02%
 • Ukrajinci       0,03%
 • Poljaci           0,01%
 • Talijani         0,01%

 

Izvor podataka: web stranica Državnog zavoda za statistiku www.dzs.hr