UDRUGE

Natječaji za udruge

17.01.2023.

Otvoren Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu

Grad Slatina je objavio Natječaj za financiranje programa i projekata udruga sredstvima Proračuna Grada Slatine za 2023. godinu. Natječaj je objavljen u skladu s Uredbom […]
16.01.2023.

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
16.01.2023.

Natječaj za prijavu programa i projekata udruga iz područja tehničke kulture za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
16.01.2023.

Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz ostalih društvenih djelatnosti za 2023. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]