Projekt – Dom Donji Meljani

11.12.2018.

Otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima – ponovljeni postupak”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene […]
Skip to content