Projekt – Dom Donji Meljani

05/04/2019

Započeli radovi na rekonstrukciji Društvenog doma u Donjim Meljanima

U srijedu 3. travnja u Gradskoj upravi Grada Slatine održana je prva koordinacija vezana za radove na rekonstrukciji  Društvenog doma u Donjim Meljanima, kojoj su […]
14/02/2019

Započela rekonstrukcija Društvenog doma u Donjim Meljanima

01/02/2019

Potpisan ugovor o radovima na rekonstrukciji Društvenog doma Donji Meljani

11/12/2018

Otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima – ponovljeni postupak”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene […]
24/10/2018

Otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima”

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi , provodi otvoreni postupak javne nabave ev.br. 77/18., „Rekonstrukcija građevine javne i društvene […]
11/10/2018

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – Društveni dom u Donjim Meljanima”

Grad Slatina je, temeljem članka 198. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine”, broj 120/16) obvezan, prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave […]