12.08.2022.

VIII. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: VIII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) VIII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
02.08.2022.

VII. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: VII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) VII. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
18.07.2022.

VI. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: VI. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) VI. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
15.06.2022.

V. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) V. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
25.05.2022.

Dokumentacija o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Opremanje dograđene zgrade jaslica u Slatini” EV. BROJ: 61/22.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Opremanje dograđene zgrade jaslica u Slatini” EV. BROJ: […]
24.05.2022.

IV. Izmjene Plana nabave za 2022. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: IV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.docx) IV. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2022. (.xls)
Skip to content