PODUZETNIŠTVO

Poduzetničke zone

Zone u funkciji, djelomično ili potpuno izgrađene:PovršinaSlobodno:
1. Zona Trnovača24 ha3,25 ha
2. Zona Turbina 125 ha0 ha
3. Zona Turbina 220 ha7,1 ha
4. Zona Kućnica - Medinci25 ha3,5 ha
Zone koje su u pripremi:
1. Zona Turbina 323 ha233.902 m2
2. Zona Lipik45 ha298.280 m2
Ukupna površina svih 7 zona:172 ha

PREUZMITE DOKUMENT (.xls): Poduzetničke zone - slobodne čestice

PZ TRNOVAČA

 • Komunalna infrastruktura u potpunosti izgrađena uz sufinanciranje iz predpristupnog fonda PHARE 2005 i Ministarstva gospodarstva
 • Ukupna površina zone 24 ha
 • Slobodno za prodaju 3,25 ha
 • Cijena zemljišta 5 EUR/m²
 • Zona se nalazi između državne ceste D2 i željezničke pruge s ulazom sa županijske ceste ŽC4296

PZ TRNOVAČA - parcele za prodaju

 • k.č. br. 3810/2, površine 1356 m2
 • k.č. br. 3806/1, i 3806/5 i 3808/1 površine 15.098 m2
 • k.č. br. 3806/2 i 3807/1 površine 16.088 m2

Ukupna površina preostala za prodaju iznosi: 3 ha 25ar 42 m2.

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):
Obrazac za dostavu informacija o poslovnim zonama - PZ TRNOVAČA

PZ KUĆANICA MEDINCI

 • Ukupna površina zone 25 ha
 • Slobodno za prodaju 9,38 ha, koje se može parcelirati na 3 parcele
 • Cijena zemljišta: 2 EUR/m²
 • Sva komunalna infrastruktura prolazi uz istočni rub zone, osim kanalizacije koja se projektira
 • Zona se nalazi uz državnu cestu D34

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):

PZ TURBINA 3 - u pripremi za prodaju

 • Obuhvaćena Urbanističkim planom uređenja Slatina
 • Ukupna površina zone 30 ha
 • U tijeku je projektiranje ulaza u zonu sa slatinske obilaznice (novi kružni tok na D2) i ulazne ceste u zonu
 • Građevinske površine u vlasništvu Grada Slatine namijenjene za prodaju:
  • 4,82 + 2,00+11,78=18,60 ha

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf)
Obrazac za dostavu informacija o poslovnim zonama - PZ TURBINA 2

 

PZ LIPIK - u pripremi za prodaju

 • Usvojen Urbanistički plan uređenja Lipik
 • Ukupna površina 46 ha
 • U pripremi za prodaju zemljište u vlasništvu Grada 1,0+6,6+9,4+8,0=25,0 ha
 • Smještena uz županijsku cestu ŽC4025, uz koju prolazi sva komunalna infrastrukturu, osim kanalizacije koja se projektira