Projekt energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine

EU PROJEKTI GRADA SLATINE

Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine

17/07/2019

Radovi na energetskoj obnovi zgrade uprave Grada Slatine u punom jeku

U punom su jeku radovi u sklopu projekta „Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine“. Nakon radova na hidroizolaciji, odnosno sanaciji kapilarne vlage u suterenu i […]
02/07/2019

Započeli radovi na energetskoj obnovi zgrade uprave Grada Slatine

U sklopu projekta „Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine“ u punom su jeku hidroizolaterski radovi na sanaciji kapilarne vlage u suterenu i prizemlju zgrade, a […]
30/04/2019

Gradonačelnik potpisao ugovor s izvođačem radova u sklopu projekta „Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine“

Nakon provedene javne nabave, jučer je u Gradskoj upravi Grada Slatine zaključen Ugovor o izvođenju radova na „Energetskoj obnovi zgrade uprave Grada Slatine“ ukupne vrijednosti […]
21/03/2019

Održana početna konferencija projekta „Energetske obnove zgrade Gradske uprave“

21/02/2019

Otvoreni postupak javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine” EV. BROJ: 34/19″

13/02/2019

Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave “Energetska obnova zgrade uprave Grada Slatine”