GRADSKA UPRAVA

Gospodarenje otpadom i Raspored odvoza razvrstanog otpada

Klikom na poveznicu pogledajte raspored odvoza otpada:
Raspored odvoza razvrstanog otpada - Slatina KOM d.o.o.

Akcija skupljanja ambalaže sredstava za zaštitu bilja:
https://slatina-kom.hr/akcija-sakupljanja-ambalaze-sredstava-za-zastitu-bilja/

Zelena čistka 2022. godine:
https://slatina-kom.hr/zelena-cistka-2022-godine/

Brošura - Stani smeću na kraj recikliraj:
http://slatina-kom.hr/uploads/eufond/Brosura_Slatina.pdf

EU projekti: https://slatina-kom.hr/eu-projekti/

Razvrstavanje otpada:

 

Prikupljanje zelenog biootpada:

Reciklažno dvorište: