KOMUNALNO REDARSTVO

Prijavite problem

Komunalni redari:

Komunalni redar: Zoran Filković
Mobitel: 099-216-43-49
E-mail:  zoran.filkovic@slatina.hr

--------------------------------

Komunalni redar: Mario Čevizović
Mobitel: 091-600-9217
E-mail:  mario.cevizovic@slatina.hr

--------------------------------

Nakon uredovnog vremena (poslije 15:00 sati)  građani mogu prijaviti sve situacije, a vezano za poslove komunalnih redara na broj telefona:

060/222-000

Cijena poziva s fiksnog telefonskog broja je 1,40 kn/min, a s mobilnog 2,61 kn/min.

Komunalni redari će u što kraćem vremenu preslušati sve snimljene glasovne poruke i postupiti po njima

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):

Prijavite problem komunalnom redaru:

    Prije slanja odgovorite na pitanje: