EPIcentar Sequoia Slatina

EU PROJEKTI GRADA SLATINE

EPIcentar Sequoia Slatina

18/11/2019

Projekt EPIcentar Sequoia Slatina: Prezentacija izrađenih specijalističkih elaborata

14. studenog ove godine, u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina KK. 06.1.2.02.0037, u prostorijama Informativno edukativnog centra – hostela Dravska priča u Noskovcima, održan je […]
24/10/2019

Izrađen Izvedbeni projekt sa scenarijem stalnog izložbenog postava EPIcentar Sequoia Slatina

Dok traje otvoreni postupak javne nabave za odabir izvođača radova u sklopu projekta EPIcentar Sequoia Slatina, u tijeku su pripreme za provedbu ostalih javnih nabava, […]
21/10/2019

VII. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

11/10/2019

VI. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

01/10/2019

V. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.

25/09/2019

V. Dodatne informacije i objašnjenja Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave „Radovi na uređenju EPIcentar Sequoia” EV. BROJ: 40/19.