Marijo Kokorić

28.09.2023.

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23. […]
Skip to content