Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gornjem Miholjcu – k.č.br. 1336/1 u k.o. G. Miholjac

Grad Slatina sudjelovao na završnoj konferenciji trećeg ciklusa projekta Europe Goes Local
30.10.2023.
Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Ul. F. Kuhača u Slatini – k.č.br. 5500/21 u k.o P. Slatina
30.10.2023.
Grad Slatina sudjelovao na završnoj konferenciji trećeg ciklusa projekta Europe Goes Local
30.10.2023.
Javni natječaj za prodaju građevinske parcele u Ul. F. Kuhača u Slatini – k.č.br. 5500/21 u k.o P. Slatina
30.10.2023.

Javni natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u Gornjem Miholjcu – k.č.br. 1336/1 u k.o. G. Miholjac

Skip to content