I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.

U OŠ Eugena Kumičića održana prezentacija na temu Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine
27.09.2023.
Gradonačelnik Ostrošić ugostio slatinske župnike
28.09.2023.
U OŠ Eugena Kumičića održana prezentacija na temu Dječjeg gradskog vijeća Grada Slatine
27.09.2023.
Gradonačelnik Ostrošić ugostio slatinske župnike
28.09.2023.

I. Izmjena Dokumentacije o nabavi – Otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.

Grad Slatina kao javni naručitelj na temelju odredbi Zakona o javnoj nabavi, provodi otvoreni postupak javne nabave “Izgradnja reciklažnog dvorišta u Gradu Slatina”, ev.br. 86/23.
I. Izmjena Dokumentacije o nabavi dostupna je u elektronskom obliku na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske kao i na poveznici ispod.

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU:

Skip to content