Prostorni planovi – arhiva

20/03/2014

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada ”Radosavci”

Javna rasprava u postupku ishođenja okolišne dozvole za odlagalište otpada ”Radosavci” trajat će 30 dana, od 21. ožujka do 19. travnja 2014. godine. Zahtjev za […]
04/09/2013

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš objedinjene proizvodnje papira…

Javna rasprava Studije o utjecaju na okoliš objedinjene proizvodnje papira, kartonske ambalaže i višeslojne ljepenke s fleksotiskom i konfekcioniranjem komercijalne i transportne ambalaže za postrojenje […]
20/06/2013

Javna rasprava u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme svinja Senkovac d.o.o.

Javna rasprava u postupku utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša postojećeg postrojenja farme svinja Senkovac d.o.o. Novi Senkovac
19/04/2013

EKO PARK SLATINA

19/04/2013

Javna rasprava o prijedlogu detaljnog plana uređenja “Kućanica-Medinci”

Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji (NN RH, broj 76/07, 38/09, 90/11, 50/12 i 55/12), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni […]
19/04/2013

Obavijest o javnoj raspravi-izmjene i dopune UPU Slatina

Na temelju èlanka 86. Zakona o prostornom ureðenju i gradnji  (NN RH, broj 76/07, 38/09 i 90/11), èlanka 25. Statuta Grada Slatine (Službeni Glasnik Grada […]
Skip to content