20/03/2020

II. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA

11/02/2020

I. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA

22/01/2020

Obavijest o namjeri provođenja otvorenog postupka javne nabave

17/01/2020

Plan nabave za 2020. godinu

03/12/2019

XI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. – GRAD SLATINA

11/11/2019

X. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE 2019. – GRAD SLATINA