15/01/2021

Javni poziv za financiranje športskih udruga za 2021. godinu

Grad Slatina, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro […]
08/01/2021

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavičajnog muzeja Slatina

DOKUMENT PREUZMITE U PDF FORMATU KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Zavičajnog muzeja Slatina
30/12/2020

XV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: XV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. (.docx) XV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. (.xls)
14/12/2020

Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina

DOKUMENT U .PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Oglas javne dražbe radi prodaje nekretnine – kč 1506-29 k.o. P. Slatina
11/12/2020

test galerija

dafadfaf
11/12/2020

XIV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA

PREUZMITE DOKUMENT KLIKOM NA POVEZNICU: XIV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. (.docx) XIV. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. (.xls)
Skip to content