Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slatine

VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2021. – GRAD SLATINA
20/07/2021
Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o upravljanju i korištenju društvenih domova u vlasništvu Grada Slatine
23/07/2021

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slatine

Skip to content