GRADSKA UPRAVA

Završeno savjetovanje

03.11.2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada Slatine

Dokumentaciju preuzmite na poveznicama ispod: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenata Grada […]
16.01.2023.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2023. godinu

Dokumentaciju preuzmite na poveznicama ispod: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine […]
06.12.2022.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine za 2022. godinu

Dokumentaciju preuzmite na poveznicama ispod: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine […]
22.07.2021.

Savjetovanje s javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Slatine

Dokumentaciju preuzmite na poveznicama ispod: Obrazac – savjetovanje (.docx) Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja(.docx) Obrazloženje (.docx) Zaključak […]
04.03.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću: Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Slatine […]
04.03.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću: Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na […]
04.03.2021.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama u vlasništvu Grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskim građevinama […]
11.05.2020.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slatine

DOKUMENT U PDF FORMATU PREUZMITE KLIKOM NA DONJU POVEZNICU: Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama […]