SAVJET MLADIH GRADA SLATINE

Članovi

Na konstituirajućoj sjednici  Savjeta mladih Grada Slatine održanoj 04. travnja 2017. godine u vijećnici Gradske uprave Grada Slatine za predsjednika Savjeta mladih Grada Slatine izabran je Mario Đurinić, dok je za zamjenicu predsjednika izabrana Višnja Šljivac

PREUZMITE DOKUMENT:
Rješenje o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slatine (.pdf)

Članovi i zamjenici Savjeta mladih Grada Slatine (2017.-2020.)

  1. Đurinić Mario  -  Zamjenik: Marko Repić
  2. Gribl Ivan -  Zamjenik: Tomić Monika
  3. Hodak Robert -  Zamjenica: Perkovac Ana
  4. Letić Goran  -  Zamjenik: Carević Saša
  5. Randelj Juraj  -  Zamjenik: Roštaš Hrvoje
  6. Rešetar Ivan  - Zamjenica: Grahovac Lara
  7. Šljivac Višnja - Zamjenica: Brtan Ana
  8. Tomić Dejan - Zamjenik: Ašpan Hrvoje
  9. Vidas Ivana -  Zamjenik: Jelenčić Kristijan