GRADSKA UPRAVA

Osoba zadužena za nepravilnosti

Temeljem odredbe čl. 43. st. 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru («Narodne novine» broj 78/15) utvrđena je obveza čelnika korisnika proračuna da imenuje osobu zaduženu za nepravilnosti, koja će zaprimati obavijesti o nepravilnostima i sumnjama na prijevaru ili samostalno poduzimati radnje protiv nepravilnosti i prijevara.

Temeljem odredbe čl. 6. st. 5. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika («Narodne novine» broj 70/12), utvrđena je dužnost čelnika jedinice lokalne samouprave da na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči jedinice lokalne samouprave objavi podatke o osobi zaduženoj za nepravilnosti (telefon, fax, e-mail).

Osoba zadužena za nepravilnosti:

  • Mila Margaretić, viša savjetnica za financije pri Stručnoj službi Grada Slatine
    Trg sv. Josipa 10, 33520 Slatina
    tel: 033 551 357
    fax: 033 551 143
    e-mail: mila.margaretic@slatina.hr

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti nalazi se na sljedećoj poveznici (PDF format):