GRADSKA UPRAVA

Službenik za informiranje

Sukladno članku 13. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15), tijelo javne vlasti obvezno je radi osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama (službenik za informiranje).

Službenik za informiranje:

PREUZMITE DOKUMENT: