J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2020. godine

PROJEKT AGLOMERACIJA SLATINA – Gradonačelnik Slatine i direktor Komrada potpisali ugovore vrijedne 266,5 milijuna kuna
16.04.2020.
III. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA
22.04.2020.
PROJEKT AGLOMERACIJA SLATINA – Gradonačelnik Slatine i direktor Komrada potpisali ugovore vrijedne 266,5 milijuna kuna
16.04.2020.
III. IZMJENE PLANA NABAVE 2020. – GRAD SLATINA
22.04.2020.

J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2020. godine

Arhivska fotografija

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.), upućuje

J A V N I  P O Z I V

za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2020. godine

 I.

Pozivaju se poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, vijećnici Gradskog vijeća, članovi Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja, gradonačelnik te upravna tijela Gradske uprave, da u skladu sa odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.) dostave Odboru za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja Grada Slatine inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja, koja će se dodjeljivati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Slatine 1. rujna 2020. godine.

II.

Inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine potrebno je dostaviti najkasnije do 8. svibnja 2020. godine.

III.

Obrasce za podnošenje inicijalnih prijedloga predlagatelji mogu dobiti u Odsjeku za opće poslove Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, ili ih potražiti na internet stranici Grada Slatine www.slatina.hr.

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA JAVNIH PRIZNANJA GRADA SLATINE

KLASA:061-01/20-01/1

URBROJ: 2189/02-03-02/02-20-1

Slatina, 21. travnja 2020.

PREUZMITE DOKUMENTE:

JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2020. godine

Dodjeljena javna priznanja do 2019.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Slatine

 

 

Skip to content