JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine

Vretenci poručuju „Udomi, ne kupuj!“
29.05.2019.
U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva
29.05.2019.
Vretenci poručuju „Udomi, ne kupuj!“
29.05.2019.
U Slatini kreće novi ciklus ulaganja u proširenje poduzetničkih zona i primjena poticajnih mjera za razvoj poduzetništva
29.05.2019.

JAVNI POZIV za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.), upućuje

JAVNI  POZIV
za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2019. godine

I.

Pozivaju se poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, vijećnici Gradskog vijeća, članovi Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja, gradonačelnik te upravna tijela Gradske uprave, da u skladu sa odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.) dostave Odboru za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja Grada Slatine inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja, koja će se dodjeljivati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Slatine 1. rujna 2019. godine.

 

II.

Inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine potrebno je dostaviti najkasnije do 30. lipnja 2019. godine.

III.

Obrasce za podnošenje inicijalnih prijedloga predlagatelji mogu dobiti u Odsjeku za opće poslove Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, soba broj 11, ili ih potražiti na internet stranici Grada Slatine www.slatina.hr.

ODBOR ZA UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA JAVNIH PRIZNANJA GRADA SLATINE

KLASA:061-01/19-01/2
URBROJ: 2189/02-03-02/02-19-1
Slatina, 29. svibnja 2019.

                                                                                                                                     

Skip to content