GRADSKA UPRAVA

Javna priznanja

U cilju odavanja javnog priznanja pravnim i fizičkim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za uspjehe u unapređivanju gospodarstva, zapošljavanju, znanosti, kulturi, športu, socijalnoj skrbi, unapređivanju prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti i poticanju aktivnosti koje su tome usmjerene, Grad Slatina ustanovljuje javna priznanja pod nazivom:

  1. Povelja o proglašenju počasnog građanina Grada Slatine,
  2. Zlatna plaketa Grada Slatine,
  3. Srebrna plaketa Grada Slatine.

Uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Slatine te kriteriji i postupak njihove dodjele, kao i tijela koja provode postupak i osobe koje uručuju priznanja, utvrđuju se posebnom odlukom Gradskog vijeća.

PREUZMITE DOKUMENT (.pdf):

15.04.2013.

Javni poziv za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnim priznanja Grada Slatine

odbor_za_utvrdjivanje_prijedloga odluka_o_javnim_priznanjima_grada_slatine2010 prijedlog_o_javnim_priznanjima_obrazac2010