J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2021. godine

UREĐUJU SE GRADSKA IZLETIŠTA: I Stublovac spreman za nova druženja
16.07.2021.
VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2021. – GRAD SLATINA
20.07.2021.
UREĐUJU SE GRADSKA IZLETIŠTA: I Stublovac spreman za nova druženja
16.07.2021.
VI. IZMJENE PLANA NABAVE 2021. – GRAD SLATINA
20.07.2021.

J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2021. godine

Odbor za utvrđivanje Prijedloga javnih priznanja Grada Slatine, temeljem članka 9, 10, 11, 12. i 13.  Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.), upućuje

J A V N I  P O Z I V

za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2021. godine

I.

Pozivaju se poduzeća i druge pravne osobe, vijeća mjesnih odbora, udruge građana, vjerske zajednice, humanitarne organizacije, vijećnici Gradskog vijeća, članovi Odbora za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja, gradonačelnik te upravna tijela Gradske uprave, da u skladu sa odredbama Odluke o javnim priznanjima Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine broj 3/96, 1/04, 1/08. i 5/09.) dostave Odboru za utvrđivanje prijedloga javnih priznanja Grada Slatine inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja, koja će se dodjeljivati na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom obilježavanja Dana Grada Slatine 1. rujna 2021. godine.

II.

Inicijalne prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine potrebno je dostaviti najkasnije do 15. kolovoza 2021. godine.

III.

Obrasce za podnošenje inicijalnih prijedloga predlagatelji mogu dobiti u Odsjeku za opće poslove Grada Slatine, Trg svetog Josipa 10, ili ih potražiti na internet stranici Grada Slatine www.slatina.hr.

KLASA:061-01/21-01/1

URBROJ: 2189/02-03-02/02-21-1

Slatina, 15. srpnja 2021.

PREUZMITE DOKUMENTE:

J A V N I P O Z I V za dostavu inicijalnih prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Slatine prigodom obilježavanja Dana Grada Slatine, 1. rujna 2021. godine

Dodijeljena javna priznanja do 2020.

Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Slatine

 

                                                                                                                                  

 

           

Skip to content