SOCIJALNA SKRB

Jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta

Od 1. siječnja 2019. godine na snazi je Odluka o jednokratnoj pomoći za opremu novorođenčadi na području Grada Slatine kojom se Grad Slatina prema novim iznosima  pomoći svrstao u vrh ljestvice gradova u Republici Hrvatskoj.

Ovom je odlukom, a u pravcu povećanja nataliteta i demografske obnove, Grad Slatina povećao iznos koji se odnosi na pomoć za svako novorođeno dijete.

Jednokratna pomoć za opremu novorođenčadi na području Grada Slatine povećava se za 1000 kuna, tako će roditelji, odnosno skrbnici koji su državljani Republike Hrvatske te imaju prebivalište na području Grada Slatine, od kojih jedan od roditelja odnosno skrbnika najmanje godinu dana, od 1. siječnja dobiti jednokratnu pomoć u iznosu:

  • 3000 kuna za 1. dijete
  • 4000 kuna za 2. dijete
  • 5000 kuna za 3. i svako sljedeće dijete.

Pravo na jednokratnu pomoć pokreće se zahtjevom koji se podnosi u Stručnoj službi Grada Slatine – Odsjeku za opće poslove, najkasnije u roku od 90 dana od dana rođenja djeteta.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti rodni list za novorođeno dijete, rodne listove za ostalu djecu, dokaz o državljanstvu roditelja i dokaz o prebivalištu roditelja.

PREUZMITE DOKUMENT: