SOCIJALNA SKRB

Druga prava iz socijalne skrbi

Korisnicima socijalne skrbi prema Odluci mogu se po posebno provedenom postupku osigurati i druga prava iz socijalne skrbi i to:

1) Pravo na besplatni ili subvencionirani smještaj djece u dječjem vrtiću i jaslicama

Odluka o mjerilima i kriterijima za financiranje predškolskih programa u Dječjem vrtiću „Zeko“ Slatina (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/99, 1/01, 6/09, 4/12, 5/14. i 7/17.)

Navedenom Odlukom određeno je da GS sudjeluje u financiranju primarnih programa koji se ostvaruju i vrtiću i jaslicama u visini od 70% ekonomske cijene dok roditelji sudjeluju u visini od 30% ekonomske cijene.

Navedenom Odlukom djelomično se od participacije u troškovima za smještaj djece u vrtiću i jaslicama oslobođene i slijedeće kategorije korisnika usluga, odnosno roditelja/skrbnika:

  • za dijete čija je obitelj korisnik zajamčene minimalne naknade, za 50% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije,
  • za dijete roditelja/skrbnika koji je osoba s invaliditetom koji je utvrđen sa 50 i više posto, za 50% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije,
  • za dijete koje je osoba s invaliditetom koji je utvrđen sa 50 i više posto te za dijete s poteškoćama u razvoju, za 50% na utvrđenu cijenu participacije,
  • za boravak drugog djeteta u vrtiću ili jaslicama istog roditelja/skrbnika, za 25% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije (prije 10%)
  • za boravak trećeg i svakog narednog djeteta istog roditelja/skrbnika u vrtiću ili jaslicama, za 100% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije (prije 50%)
  • za boravak djece samohranih roditelja/skrbnika, za 50% u odnosu na utvrđenu cijenu participacije.“

2) Pravo na besplatni topli obrok učenika osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji.

Ostvaruju obitelji koje su ostvarile pravo na zajamčenu minimalnu naknadu Centra za socijalnu skrb Slatina.

3) Pravo na jednokratnu socijalnu pomoć u posebnim slučajevima.

Mogu ostvariti samci ili obitelji koji zbog trenutačnih materijalnih teškoća nisu u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe ili režijske troškove, pomoć putem Centra za socijalnu skrb.